REŠITEV št.1: ponujamo vam izbiro primerne varne zbirne embalaže za odlaganje – zbiranje dokumentacije

REŠITEV št.2: odvoze dokumentacije opravljamo z uporabo varnih vozil z možnostjo dostopne kode do sledenja vozilu z Izjavo prevoznika, ki jo prejmete pred izvedbo odvoza

REŠITEV št.3: uničenje na industrijskih napravah visoke zmogljivosti, ki zagotavljajo stopnjo uničenja po novem standardu DIN 66399 P-3 do nerazpoznavnosti, kjer nastane zrezan dokument- konfet v velikosti največ 320mm2. Stopnja P-3 zagotavlja varnostno uničenje za nosilce podatkov z občutljivimi in zaupnimi podatki. Imetnik dokumentacije je lahko prisoten pri sami storitvi uničenja. Potrdilo o uničenju se izda po opravljeni storitvi.

REŠITEV št.4: iznos, odvoz ter uničenje dokumentacije izvajmo a z zanesljivim in preverjenim kadrom, usposobljenim za upravljanje z dokumenti in pridobljenim certifikatom izdanem s strani Arhiva RS, izvedbo prevzema se pri rednih naročnikih v pogodbenem sodelovanju v največji možni meri izvede s stalnim osebjem, kar pozitivno vpliva na občutek varnosti pri končnem uporabniku-imetniku dokumentacije. Hkrati vzdržujemo visok nivo poslovne kulture preko rednega obveščanja strank o novostih, spremljamo zadovoljstvo strank ter ohranjamo diskretnost z neobjavljanjem podatkov naročnikov storitev.

Kolikšen strošek predstavlja storitev najema varne embalaže, odvoza ter uničenja dokumentov za konkretnega imetnika občutljive dokumentacije pri Dami storitve d.o.o.?

Naš odgovor je kratek a jasen:

‘Bistevno manj kot bi vas stal uničen ugled podjetja ter omajano zaupanje poslovnih partnerjev.’

Back to Top